เก็ท (GET)

สมัครเป็นครอบครัวคนขับเก็ท

เพราะเก็ทอยากเห็นคนขับของเราทุกคน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีช่องทางเพิ่มรายได้
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเลือกเวลาทำงานได้ตามที่สะดวก

สมัครเป็นครอบครัวคนขับเก็ท

เพราะเก็ทอยากเห็นคนขับของเราทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีช่องทางเพิ่มรายได้ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเลือกเวลาทำงานได้ตามที่สะดวก

Slider

ร่วมงานกับ GET

GET เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของเรา ภายใน1ปีที่ผ่านมานี้ Get เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะไลฟ์สไตล์แอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จคือ นอกจากเราจะใส่ใจลูกค้าและคู่ค้าของเราแล้ว เรายังใส่ใจพนักงานของเราเช่นกัน GETเชื่อมั่นว่า พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พวกเราสามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และเราจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป พนักงานGETทุกคนมีโอกาสสร้างเส้นทางเส้นทางความสำเร็จของตัวเองได้ เพราะในGET เราสามารถออกไอเดียและแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา คุณพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของGETหรือยัง?

GET เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของเรา ภายใน1ปีที่ผ่านมานี้ Get เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะไลฟ์สไตล์แอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จคือ นอกจากเราจะใส่ใจลูกค้าและคู่ค้าของเราแล้ว เรายังใส่ใจพนักงานของเราเช่นกัน GETเชื่อมั่นว่า พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พวกเราสามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ และเราจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป พนักงานGETทุกคนมีโอกาสสร้างเส้นทางเส้นทางความสำเร็จของตัวเองได้ เพราะในGET เราสามารถออกไอเดียและแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา คุณพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของGETหรือยัง?

ตำแหน่ง

About the job

Within Digital it is very important to keep up with the newest technologies and latest developments in the market. Therefore, we are looking for analysts who are willing to explore new things, not afraid of being fast, and love to join a young start-up company. You will be handling multiple projects at the same time, searching to find the creative solutions, and collaborating with GET Marketing, Content, Product, Engineering and Creative locally and internationally.  

Job description

 • Gather and analyze functional requirements and provided solutions via direct interaction with related teams in the standard deliverable documents and products
 • Participate in complete project lifecycle from project planning through product delivery and support
 • Follow up with related parties to track their issues, risks, and work progresses, and report them to the PM meetings
 • Able to handle, prioritize, and manage multiple tasks until the objective has been fulfilled
 • Worked as part of the PMO team to responsible for communication, status reporting, risk management, escalation of risks & issues that cannot be resolved in the team
 • Ensure strong collaboration and communication across the company and serve as a primary point of contact for internal stakeholders across nearly all functions in the company – marketing, sales, operations, data science, engineering, content, customer service, payments and IT.
 • Manage and monitor day to day operations (including but not limited to process escalations, quality checking, and staffing needs)

 

What You’ll Need

 • Required 3+ years experience in IT implementation or consulting background
 • Experience in Salesforce system is the plus+
 • Good attitude, strong collaborator, and self-motivated
 • SQL experience required
 • Data analysis and technical skill is required
 • Basic understanding of English (but no need to be fluent)
 • Working experience in Consulting or IT implementation is favorable but not required
 • Being aware and keep update of what competitors are up to
Apply Now

Responsibilities

 • Design and develop highly scalable, highly available, reliable, secure and fault tolerant systems with minimal guidance for one of the world’s fastest growing company in travel
 • Translate business requirements into scalable and extensible design
 • Lead, mentor and manage deliverables of a team of talented and highly motivated team of engineers.
 • Pair with team members on functional and nonfunctional requirements and spread design philosophy, goals and improve the code quality across the team
 • Partner with the product management team to define and execute the feature roadmap
 • Coordinate with cross functional teams (Mobile, DevOps, UX, QA etc.) on planning and execution
 • Proactively manage stakeholder communication related to deliverables, risks, changes and dependencies
 • Provide technology leadership to the team and foster engineering excellence
 • Communicate, collaborate and work effectively across cross functional teams in a global environment
 • Building and managing automated build/test/deployment environments
 • Research new technologies and tools that enable building the next generation of GET services

 

Requirements

 • 2+ years of relevant software development experience
 • 2+ years of hands on experience in designing, developing, testing and deploying applications on Java, Ruby or Go for large scale applications
 • Deep knowledge of Linux: CentOS, Fedora, or Ubuntu
 • Deep knowledge of one of the following platforms – Java (JVM), Ruby or Go
 • Proficient in OOP, SQL, Design Patterns. Experience with functional programming is a plus.
 • Data modelling experience in Relational and NoSQL databases
 • Ability to understand and implement Continuous Integration and Continuous Delivery
 • Well versed with Agile methodologies, TDD and Test Engineering and Automation
 • Ability to design and implement low latency RESTful services
 • Experience troubleshooting server performance – memory issues, GC tuning, resource leaks etc.
 • Excellent understanding of interactive application development paradigm, memory management, performance/ resource optimizations, database interactions, network programming, concurrency and multithreading, fault tolerance, monitoring, security and operability of systems
 • Continuously refactor applications to ensure high quality design
 • Ability to plan, prioritize, estimate and execute releases with good degree of predictability
 • Ability to scope, review and refine user stories for technical completeness and to alleviate dependency risks
 • Passion to learn new things, solve challenging problems
 • Ability to Get Stuff Done!

Apply Now

ABOUT THE ROLE

The successful candidate will be appointed as Senior Legal Manager at GET Thailand and will be responsible for reviewing and preparing wide-range legal documents/commercial contracts and providing legal advice in order to support business operations and performing other relevant duties as assigned by Head of Legal.

 

ROLES AND RESPONSIBILITIES

 • Review and prepare wide-range legal documents/ commercial contracts to support business operations
 • Identify legal implications and provide sophisticated legal advice/analysis to support business operations
 • Cooperate with external counsel on strategic transactions or other legal matters as required from time to time
 • Coordinate with the business team, group companies of GET! and Gojek and other external parties
 • Coach and monitor work in the area of responsibilities
 • Complete other tasks as assigned by Head of Legal

 

QUALIFICATIONS

 • Holding a law degree from a reputable university in Thailand. A higher degree from a reputable university overseas is a plus
 • Minimum 5 – 8 years of experience working in leading Thai or International Law Firm or as an in- house legal counsel
 • Good command of English and Thai, both in writing and speaking
 • Skilled and capable of building and sustaining trusted and effective working relationships both internally and externally with key stakeholders and business partners
 • Excellent analytical skill, systematic thinking & problem solving and able to balance a strategic view with a drive for operational excellence in the delivery of service
 • Excellent ability to translate technical legal advice into commercial business language that is practical and easily understood
 • High EQ with cultural sensitivity 
 
 

Responsibilities

 • Identify business opportunity and perform pitching prospect Partners
 • Prepare strategic deal simulation and effectively present business solution to Partners
 • Negotiate and close business deals
 • Plan & Execute marketing campaign to increase sales growth
 • Partner across functions with related parties
 • Track performance management including data analysis
 • Maintain healthy relationship with Partners
 • Provide report to Superior

Requirements

 • Experienced in Project Management/Campaign Management in online platform/e-commerce or any related fields
 • Excellent project management skills
 • Strong negotiation and presentation skills
 • Strong strategic commercial activities
 • Good command of English and Thai, both in writing and in spoken
 • Active, Self-motivated and growth mindset

Apply Now

Responsibilities

 • Identify business opportunity and perform pitching planning to expand and acquire new business Partners
 • Prepare strategic deal simulation and effectively present to Partners
 • Negotiate and close business deals
 • Work closely with all relevant parties
 • Maintain healthy relationship both existing Partners and new potential Partners
 • Analyze sales growth and provide reports to superior

 

Requirements

 • Experienced in Business Development in online platform/e-commerce or any related fields
 • Frequently visit Partners
 • Excellent strategic planning and numerical skills
 • Good interpersonal & presentation skills
 • Good command of English and Thai, both in writing and in spoken
 • Active, Self-motivated and growth mindset

Apply Now

Responsibilities

 • Ensure that campaigns and promotions are aligned with client strategies
 • Work closely with Business Development team on executing project
 • Execute and promote marketing campaign to increase sales growth
 • Manage and plan to achieve all setting target
 • Identify, analyze and forecast trends with complex data sets
 • Locate and define new process improvement, project development opportunities and identify targeted area for business growth
 • Maintain and develop relationship with assigned Key Account
 • Monitor all competitor’s activities
 • Track marketing performance
 • Generate report to Superior

 

Requirements

 • Experienced in Key Account/Category or related functions in online platform/e-commerce or any related industries
 • Good interpersonal & presentation skills
 • Good command of English and Thai, both in writing and in spoken
 • Active, Self-motivated and commercial growth mindset

Apply Now

Close Menu