ลงทะเบียนล่วงหน้า
ร่วมเป็นคนแรกในไทยที่รับสิทธิพิเศษทดลองใช้ "เก็ท" แอพพลิเคชั่นน้องใหม่ที่ให้บริการเรียกรถ
ส่งของ และอื่นๆ ก่อนใคร!
คำนำหน้าชื่อ*

ชื่อจริง*      นามสกุล*

ระบบปฏิบัติการ*   เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล*

เขตที่พักอาศัย* เขตที่ทำงาน*

ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อการส่งเสริมการขายหรือการตลาดของบริษัท
และ/หรือบริษัทฯอาจติดต่อผู้สมัครกลับผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้